Αρχική Προμηθευτές Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

H ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. έχει εκπονήσει μελέτες και έχει εγκαταστήσει Ολοκληρωμένα Συστήματα Ασφαλείας σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους υψηλών απαιτήσεων, όπως Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διυλιστήρια Πετρελαίου, Στρατιωτικές Μονάδες Πολεμικού Υλικού, Αποθήκες Υψηλού Κινδύνου και Μουσεία.

Ας σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχει αναλάβει τη Μελέτη και Εγκατάσταση μεγάλων έργων, όπου η εφαρμογή των
 
Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ασφαλείας είναι η καλύτερη δυνατή.
 
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δημιουργία ενός πολυάριθμου πελατολογίου μέρος του οποίου παρατίθεται ανά κατηγορίες, στο μενού αριστερά.